ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

About Konstantina

Η ιδρύτρια της Ιστοσελίδας είναι σύζυγος και μητέρα 2 παιδιών.

Η δημιουργία της Ιστοσελίδας αποτέλεσε για εκείνη μια πρόκληση αλλά και βαθειά αγάπη για την σημαντικότερη ενασχόληση του παιδιού, το παιχνίδι.

Επίσης, η εμπειρία της και η απαρχή του ρόλου της ως μητέρα ήταν καθοριστική για να την απόφαση της να λάβει εκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις για παιδιά 0-12 ετών (βρεφική, νηπιακή και πρώτη σχολική ηλικία). Πιστοποιήθηκε ως Εκπαιδεύτρια Γαλουχίας. Αργότερα, εκπαιδεύτηκε και πιστοποιήθηκε στην Ειδική Αγωγή, καθώς και στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ Training, BCBA). Αφιερώθηκε επίσης στην δημιουργική εκμάθηση ξένης γλώσσας και την γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού.

Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και πρακτική υποστήριξη σε νέες οικογένειες μέσα από πληροφορίες και ενημέρωση σε βασικές δυσκολίες και προβλήματα κατά την γαλουχία. Πραγματοποιεί σχετικά σεμινάρια σε ομάδες γονέων.

Επίσης, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά την ενίσχυση-βελτίωση επικοινωνίας, γλωσσική ανάπτυξη & αρχικές δεξιότητες αλφαβητισμού (0-6 ετών), αλλά και δημιουργικές δράσεις για την εκμάθηση ξένης γλώσσας σε παιδιά 3-12 ετών (Play based learning).

Είναι πάντα στο πλευρό της κάθε οικογένειας με απόλυτη κατανόηση και σεβασμό στις ανάγκες της.